Menu
Home Over Ons Diensten Ongediertes Contact

Hij staat drie jaar aan het roer van zijn eigen ongediertebestrijdingsbedrijf in het Su­rinaamse Uitvlugt en geniet elke dag van zijn werk, vooral van het contact met klanten, Juwell Setropawiro, ondernemer in hart en nieren en onlangs geslaagd voor de cursus Leerling Bestrijdingstechnicus bij het KAD. 'Doordat ik enthousiast ben, worden mijn klanten het ook en doen ze graag zaken met me.'

Hoe hij ooit begonnen is? `Vroeger deed ik wet eens iets voor vrienden en kennissen als ze last hadden van muizen of kakker­lakken. Dat 'iets' is in 17 jaar uitgegroeid tot een eigen ongediertebestrijdingsbe­drijf, Suriname Pest Control, met zeven medewerkers in vaste dienst. Het klappen van de zweep heeft Juwell geleerd in de praktijk, onder meer bij de Surinaamse tak van Rentokil dat daar Killit heet en waar hij vijf jaar lang surveyor is geweest.

Grondbehandeling
Suriname Pest Control doet meer dan bestrijden alleen. Setropawiro: 'We geven ook advies en maken rapportages. De bulk van het werk bestaat uit het oplossen van problemen met mieren, kakkerlakken, ratten, muizen, en ondergrondse hout­luizen.' Die laatsten, die in Nederland niet voorkomen, vreten het hout van de huizen op. Een definitieve oplossing voor het probleem bestaat vooralsnog niet, maar wet een tijdelijke in de vorm van een grondbehandeling. Bestrijdingsmiddelen in de vorm van een chemische oplossing wordt met een hogedrukspuit aan weers­zijden van de muren door voorgeboorde gaten in de grond ingebracht. In leder gat verdwijnt ca. 4,5 liter gif. Een behandeling werkt ongeveer vijf jaar. Na die tijd moet een inspectie uitwijzen of een nieuwe of aanvullende behandeling nodig is.

Regentijd
Net als Nederland kent Suriname sei­zoengebonden overlast door ongedierte. Setropawiro: 'In de regentijd, van april tot
juni, staan de laaggelegen delen blank. Om aan het water te ontsnappen zoeken

de ratten dan hoger gelegen delen op en komen bij de mensen in huis. En dat levert extra werk op ja. Ook hebben we het na de regentijd wat drukker met het bestrijden van muskieten. Maar van veruit het meeste ongedierte hebben we hier het hele jaar door last.'

Professionalisering
Behalve SPC zijn er nog vier ongediertebe­strijdingsbedrijven actief in Suriname. En die wil Setropawiro een stapje voorblijven. Vandaar dat hij onlangs de cursus Leerling Bestrijdingstechnicus heeft gedaan. `Niet alle lesstof was relevant voor mij: molten heb je hier bijvoorbeeld niet en oak de wet­geving verschilt. Vaar van het onderdeel Professionalisering van Klantencontacten heb ik veel opgestoken.'

Tussen de oren
Suriname heeft geen cursussen ongedier­tebestrijding. Setropawiro: Importeurs van bestrijdingsmiddelen willen nog wel eens een cursus geven. Maar dat is niet te vergelijken wat je in Nederland aan cursus­sen hebt. Onlangs is hier de wetgeving over bestrijdingsmiddelen veranderd: vanaf nu moet in ieder geval in het Nederlands op het etiket staan om welk product het gaat in combinatie met een andere taal. Wetge­ving en ongediertebestrijding in het alge­meen staan hier nog in de kinderschoenen. Mensen kijken hier bijvoorbeeld raar op als ik met kakkerlakkenvallen kom aanzetten. In Suriname grijpen we meteen naar de spuit en de chemicalien. Dat bestrijden bij wering begint, zit hier nog niet tussen de oren. leder huishouden heeft bestrijdings­middelen in huis. Die zijn vrij verkrijgbaar

in bouw- en supermarkten. Ze staan in een apart hoekje, maar in principe kan iedereen erbij. Vergiftiging staat dan ook met stip op een als het gaat om favoriete manieren van zelfmoord plegen.

Waardering
'In Nederland heeft de klant waardering voor je expertise en ziet je graag komen', zegt Setropawiro. In Suriname is dat nog anders, al ziet hij her en der wet bewust­wording ontstaan. Daar probeert hij met SPC oak aan bij te dragen, onder meer door met logboeken te werken. Want die dragen er samen met rapportages toe bij dat problemen en de oplossing ervan in­zichtelijk worden. Setropawiro: 'En dat lukt ons steeds beter, merk ik. Onze aanpak wordt gewaardeerd en dat zie ik terug in het aantal en het soort klanten dat ik krijg. BHP Billiton bijvoorbeeld, niet de eerste de beste klant. Daar moet je een bepaald niveau voor hebben. #